Ledarhundslänkar

Här är länkar samlade som kan vara intressanta för dig som vill lära dig mer om ledarhundar i Sverige.

Organisationer
Föreningen Sveriges Ledarhundsförare – SLHF
Ledarhundsklubben Stockholms och Gotlands Län

Myndighetsutövning i ledarhundsfrågor

Sedan den 1 april 2024 är det Myndigheten för Delaktighet, MFD, som ansvarar för ledarhundsverksamheten. Innan dess var det Synskadades Riksförbund som ansvarade för verksamheten. 

Upphandlade ledarhundsleverantörer i Sverige från och med 1 januari 2022
Kustmarkens Hundtjänst (Sverige)
Lund Hundetjenster (Norge)