Ledarhundslänkar

Här är länkar samlade som kan vara intressanta för dig som vill lära dig mer om ledarhundar i Sverige.

Organisationer
Föreningen Sveriges Ledarhundsförare – SLHF
Ledarhundsklubben Stockholms och Gotlands Län

Myndighetsutövning i ledarhundsfrågor
Ledarhundsverksamheten vid Synskadades Riksförbund

Upphandlade ledarhundsleverantörer i Sverige från och med 1 januari 2022
Kustmarkens Hundtjänst (Sverige)
Lund Hundetjenster (Norge)

Upphandling av ledarhundsleverantörerna görs av Myndigheten för delaktighet i samarbete med Synskadades Riksförbund som har myndighetsutövning i ledarhundsfrågor.